EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
Osnovni podatki
Predstavitev inštituta
Področja dela
Zaposleni
Kje smo
ZAPOSLENI
Pedagoški delavci
doc. dr. Peter LIPAR
univ. dipl. inž. grad.
Predstojnik
izr. prof. dr. Marijan ŽURA
univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Tomaž MAHER
univ. dipl. inž. grad.
viš. pred. dr. Robert RIJAVEC
univ. dipl. inž. grad.
asist. dr. Darja ŠEMROV
univ. dipl. inž. grad.
asist. dr. Rok MARSETIČ
univ. dipl. inž. grad.
asist. dr. Irena STRNAD
univ. dipl. inž. grad.
asist. Luka TRČEK
mag. inž. grad.
Strokovni sodelavci
Jurij VELKAVRH
univ. dipl. mat.
mag. Simon DETELLBACH
univ. dipl. inž. grad.
Administrativni kader
Barbara STERLE
univ. dipl. zgod.