EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
1. stopnja
  Visokošolski strokovni programi
     Operativno gradbeništvo
     Tehnično upravljanje nepremičnin
  Univerzitetni študijski programi
     Gradbeništvo
     Geodezija in geoinformatika
     Stavbarstvo
     Vodarstvo in komunalno inženirstvo
2. stopnja
  Magistrski študijski programi
     Geodezija in informatika
     Gradbeništvo
     Okoljsko gradbeništvo
     Stavbarstvo
     Prostorsko načrtovanje
     Geofizika
3. stopnja
  Doktorski študijski programi
     Grajeno okolje
     Varstvo okolja

O ŠTUDIJU

Na področju pedagoške dejavnosti Prometnotehniški inštitut izvaja pedagoško delo na prometni smeri, skozi učni proces zagotavlja ustrezno izobražene kadre za potrebe gospodarstva, usposablja lastne kadre za pedagoški proces in sodeluje ter se povezuje s tujimi univerzami.

PROFESORJI
Profesorski zbor
PREGLED NALOG
  Diplomske naloge
  Magistrske naloge
  Doktorske naloge
 
Obvestila o zagovorih
Trenutno ni informacij o zagovorih
Študijska obvestila
01.12.2014 (ponedeljek) dr. Peter Lipar - pedagog leta 2014
[+] Razpisane diplomske naloge