EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
Osnovni podatki
Predstavitev inštituta
Področja dela
Zaposleni
Kje smo
OSNOVNI PODATKI


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Prometnotehniški inštitut

Jamova 2
1000 Ljubljana
Slovenija

Predstojnik: doc. dr. Peter Lipar, univ. dipl. inž. grad.

Matična številka: 1626981
Davčna številka: 98643339

Poslovni račun: 01100 - 6030708865

Šifra raziskovalne organizacije - Univerza v Ljubljani -  0510
Šifra raziskovalne organizacije - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo - 0792
Šifra raziskovalne organizacije - Prometnotehniški inštitut: 009

Tel.:+ 386 (0)1 4768500 centrala fakultete
+ 386 (0)1 4768571 tajništvo inštituta
+ 386 (0)1 4768568 predstojnik PTI
Fax.:+ 386 (0)1 4250692
E-naslov:info-pti@fgg.uni-lj.si