EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
KOLEDAR DOGODKOV
HITRE POVEZAVE
  Obvestila za študente
  Zagovori diplomskih nalog
  Razpisane diplomske naloge
  Zaposleni na PTI
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO

Na področju znanstveno-raziskovalnega  dela izvajamo raziskave in skrbimo za razvoj na ključnih področjih prometnega inženirstva. Vključujemo se v mednarodne raziskovalne projekte in objavljamo rezultate ter izsledke raziskav v mednarodno priznanih revijah.

PROJEKTI V DELU
MUSE: Čezmejno sodelovanje za trajnostno in energetsko učinkovito mobilnost univerz
ZAKLJUČENI PROJEKTI
Leto 2017
Izdelava modela povezanosti celotne Slovenije s kolesarskimi potmi
Leto 2014
Metodologija in sistemski algoritem za napovedovanje potovalnih časov udeležencev v prometu na osnovi realnih podatkov iz točkovnih in linijskih meritev karakteristik prometa
SEE ITS - Intelligent Transport Systems in southeast Europe
ROSEE -Road safety in southeast Europe
Leto 2013
Sodelovanje pri programu Potovalni časi
Leto 2011
CRP -Analiza stanja, razvoj teženj ter usmeritev za strateški prostorski razvoj Slovenije
Leto 2010
v
Leto 2009
Vpliv spremenljive vozne hitrosti na cesti na prometno varnost
Dnevna prometna migracija na delovno mesto in v šolo
Alternativne metode zaznavanja prometnega toka v območju križišč
Raziskava dodatnih elementov izbire prometnega sredstva z anketo izražene preference
Analiza učinkovitosti ukrepov za umirjanje prometa
Raziskava nevarnih mest na državnih cestah po občinah
Primerjava uspešnosti različnih tipov križišč glede na kriterij čakalnih časov
Leto 2008
Vrednost časa za vse udeležence v prometu
Leto 2007
Oblikovanje in ustanovitev glavnega centra za upravljanje in nadzor prometa
Leto 2006
Idejna zasnova ITS v cestnem prometu
Tehnični, organizacijski in pravni ukrepi za preprečevanje zlorab cestninskega sistema
Leto 2001
Model za simulacijo prometa na AC in HC kot pomoč pri sprejemanju odločitev
Raziskava distribucije vrednosti časa za potrebe modeliranja razporejanja potovanja po cestni mreži