EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
Splošno
O PIS
Moduli

Organizacije, ki v sklopu svojih dejavnosti opravljajo tudi naloge vodenja gradbenih investicij, potrebujejo za potrebe spremljanja in učinkovitega nadzora nad izvajanjem del enoten in centraliziran računalniško podprt informacijski sistem.

Prometnotehniški inštitut je pogodbeni izvajalec za vzdrževanje, razvoj, izobraževanje in administriranje Projektnega Informacijskega Sistema, katerega lastnik je Družba za avtoceste v RS d.d.

Na podlagi dovoljenja DARS d.d. nudimo podporo morebitnim naročnikov pri uvajanju predstavljenega sistema.


Naročnik sistema PIS je izvajalec Nacionalnega programa izgradnje avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d.

Družba za avtoceste v RS, d.d.
Ulica XIV. Divizije 4,
3000 Celje
Izpostava
Dunajska 7
1000 Ljubljana
http://www.dars.si

Izdelovalec računalniškega programa PIS je Prometnotehniški inštitut

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Prometnotehniški inštitut
Jamova 2
1000 Ljubljana
http://www.pti.fgg.uni-lj.si

v sodelovanju z DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, D.O.O.