EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
Predstavitev
O ABCP
Naročnik sistema ABCP je DARS d.d.

Družba za avtoceste v RS, d.d.
Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje
Izpostava
Dunajska 7
1000 Ljubljana
http://www.dars.si

Izdelovalec računalniškega programa ABCP je Prometnotehniški inštitut

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Prometnotehniški inštitut
Jamova 2
1000 Ljubljana
http://www.pti.fgg.uni-lj.si