EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
KOLEDAR DOGODKOV
HITRE POVEZAVE
  Obvestila za študente
  Zagovori diplomskih nalog
  Razpisane diplomske naloge
  Zaposleni na PTI
ŠTUDIJ

Na področju pedagoške dejavnosti Prometnotehniški inštitut izvaja pedagoško delo na prometni smeri, skozi učni proces zagotavlja ustrezno izobražene kadre za potrebe gospodarstva, usposablja lastne kadre za pedagoški proces in sodeluje ter se povezuje s tujimi univerzami.
ZNANSTVENO IN RAZISKOVALNO DELO

Na področju znanstveno-raziskovalnega  dela izvajamo raziskave in skrbimo za razvoj na ključnih področjih prometnega inženirstva. Vključujemo se v mednarodne raziskovalne projekte in objavljamo rezultate ter izsledke raziskav v mednarodno priznanih revijah.
STROKOVNO DELO / PROJEKTI

Na področju strokovnega dela postajamo stalni recenzent za študije in projekte na izbranih področij. Imamo stalne svetovalne pogodbe s pomembnejšimi domačimi naročniki ter izvajamo zahteve strokovne projekte. Z izobrazbeno strukturo in pridobljenim znanjem v preteklosti smo usposobljeni za delovanje na vseh ključnih področjih prometnega inženirstva.
NOVICE
Podpora stalnim projektom
   
PIS
Projektni informacijski sistem
   
OBCP
Banka Cestnih Podatkov
   
ABCP
Banka avtocestnih podatkov
Referenčni projekti
   
SEE_ITS
South East Europe – Intelligent Transport Systems
   
ROSEE
ROad safety in South East European regions
   
SENSOR
South East Neighborhood Safe Routes
Orodja, ki jih uporabljamo
   
GIS ORODJA
ARC GIS, MAP GUIDE
   
VODENJE PROMETA
SIDRA INTERSECTION
   
SIMULACIJE PROMETA
VISSIM, SYNCHRO
   
PROJEKTIRANJE CEST IN ŽELEZNIC
CAD orodja
PROMETNOTEHNIŠKI INŠTITUT
Prometnotehniški inštitut deluje v okviru Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Izvaja znanstveno raziskovalne in strokovne projekte na področju prometnega inženirstva ter v okviru fakultete opravlja pedagoško dejavnost na prometni smeri.
PTI v medijih
NASLOV

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Prometnotehniški inštitut

Jamova 2, 1000 Ljubljana

t:  + 386 (0)1 4768500 cen.
    + 386 (0)1 4768571 taj.
f:  + 386 (0)1 4250692

@: info-pti@fgg.uni-lj.si

Ostale informacije o PTI