RRALUR UL, FGG
LUR PP
Web GIS Portal
delovna verzija
VSTOPI
EU 7th Framework Programme TURAS
Projekt TURAS je sofinanciran v okviru Sedmega okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj Evropske unije v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 282834.