EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
Predstavitev
Splošno o BCP
Verzije BCP
Podpora uporabnikom
Šolanje uporabnikov
  Pregled prijav
BCP za Windows7/Office 2007
Obrazca o izdatkih
Pogosta vprašanja in težave

Uporabniki z operacijskim sistemom Windows 7 v kombinaciji z Office 2007


Direkcija RS za ceste v sodelovanju s Prometnotehniškim inštitutom Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in podjetjem AXIS Prometno informacijske rešitve d.o.o. omogoča občinam, ki imajo težave z delovanjem obstoječe aplikacije BCP na operacijskem sistemu Windows 7 in MS Office 2007 ali novejšemu, prehod na internetno – centralno verzijo informacijskega sistema MAXIMUS – Modul Banka cestnih podatkov.

DRSC zaradi obsega tehničnih težav v kombinaciji omenjenega operacijskega sistema in različnih verzij paketa Office ne podpira več delovanja obstoječe (MS Access) aplikacije BCP na omenjenih operacijskih sistemih ter Office verzijah.

V primeru odločitve občine za prehod na informacijski sistem MAXIMUS - Modul Banka cestnih podatkov, ki ga občina potrdi z uradnim naročilom, je občina dolžna spoštovati določila Licenčne pogodbe, v kateri so opredeljeni pogoji in način uporabe informacijskega sistema MAXIMUS.

Stroške prenosa podatkov iz obstoječe baze/aplikacije v nov informacijski sistem krije DRSC.

Uporabo dveh licenc Modula Banka cestnih podatkov zagotavlja podjetje AXIS d.o.o brezplačno.

Občina je za uporabo Modula Banka cestnih podatkov dolžna kriti stroške letnega gostovanja podatkov, ki so opredeljeni v Licenčni pogodbi in veljavnem ceniku.

Vodja projekta in kontaktna oseba: mag. Jure Kostanjšek 041 616 455

Za prenos podatkov mora občina posredovati komprimirani (zipani) datoteki
- c:\projekti\obcp2\rel\mdb\caf\log2.zip (log2.mdb) ter
- c:\projekti\obcp2\rel\mdb\dat\tobcp2.zip (tobcp2.mdb).

Če občina v BCP vodi tudi slike oziroma fotografije za avtobusna postajališča, odseke ali objekte (3-5m ali >5m), je potrebno prenos slik v centralno verzijo izvesti ločeno od podatkov BCP.

Občina mora z elektronsko pošto bcpobc@gov.si obvestiti DRSC, da imajo računalnik z novimi Office in Windows ter prositi za vključitev v centralno verzijo.


Prednosti centralne verzije BCP:
- centralna baza (ni možnosti okvare računalnika ali izgube podatkov),
- neodvisnost od operacijskega sistema Windows ter Office verzij,
- možnost dostopa drugih uporabnikov (vzdrževalec, nadzor, ostale službe v občini  - ob nakupu dodatnih licenc),
- možnost vodenja podatkov o elementih ob državnih cestah v občini (bus postajališča, površine za pešce in kolesarje),
-enak način posredovanja podatkov na DRSC kot v starejših verzijah, preko izmenjevalne datoteke,
- možnost izvoza podatkov BCP v mdb datoteko za potrebe drugih aplikacij (atributnih ali GIS),
-avtomatsko posodabljanje verzij,
- uporaba drugih aplikacij, vključenih v mAXImuS okolje (Prometna signalizacija, Javna razsvetljava, Zapore in priključki, Zelenice, Šolski prevozi, Krajevne skupnosti, VC2 obrazec, Situacije – upravljanje investicijskih projektov, GIS pregledovalnik).